Arrangementer

Fastelavn 11. februar 2018

Program:
Kl. 13.00

Fastelavnsgudstjeneste i Søvind kirke. (Børn møder udklædte)
Kl. 14.00

Soldaterindmarch i Sandbjerghus, derefter slår vi katten af tønden Kåring af Konge og Dronning i de forskellige aldersklasser.

Præmier for bedste udklædning.

Entre:
Børn 25,- kr. inkl. slikpose.
Voksne 20,- kr.

Vi ses Sandbjerghus

Generalforsamling 7. Marts 2018 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14. dages varsel ved opslag på www.sandbjerghus.dk og infostandere ved Brugsen og skilte ved Sandbjerghus.

Tilmelding nødvendig senest 2. marts. Tlf/sms : 21 69 74 43 / 30 58 55 40

Dagsorden skal indehold følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Beretning ved formanden
  • Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
  • Valg i henhold til paragraf 10.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Fremtids visioner
  • Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling må være indgivet til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.

Åbent hus juni 2017 kl. 19-21

Sandbjerghus holder åbent hus for alle borgere, der ønsker at se og høre om huset. Der bliver samtidig mulighed betale kontingent til Sandbjerghus

Bankospil 7/11 og 12/12 2017

Traditionen tro afholder Sandbjerghus 2 bankospil hvor der er åbent for alle – både voksne og børn 🙂 Der er sidegevinster og masser af hygge.

Første bankospil afholdes 7. november og 2. bankospil 12. december kl. 19.00 !! Kom og vær med

Har du en forespørgsel?

Send en besked via formularen, ring på (+45) 53 19 41 94 eller send os en email på nyvstef@gmail.com og hør hvad vi kan gøre for dig.

Sandbjerghus