PDFUdskrivEmail

Generalforsamling 16. Marts 2017

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14. dages varsel ved opslag på www.sandbjerghus.dk og infostandere ved Brugsen og skilte ved Sandbjerghus.

Dagsorden skal indehold følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
  4. Valg i henhold til paragraf 10.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Fremtids visioner
  8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling må være indgivet til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.

 

Copyright © 2018 Sandbjerghus. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.