Sandbjerghus generalforsamling

Mandag d. 17 august 2020 kl. 20:00

Generalforsamlingen afholdes i Sandbjerghus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning ved formanden.
  3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
  4. Valg i henhold til paragraf 10.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fremtids visioner.
  8. Eventuelt.

Se vedtægterne på www.sandbjerghus.dk

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.

P.B.V.

Ole Brandt